Licytacje

Aktualne obwieszczenia o licytacjach umieszczane są na tablicach informacyjnych właściwych sądów rejonowych, a także na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

DATA

PRZEDMIOT LICYTACJI

SZCZEGÓŁY

6 sierpnia 2020

Samochód ciężarowy Man LE8.180

ZOBACZ

11 sierpnia 2020

Sprzęt RTV i AGD

ZOBACZ

27 listopada 2023

Nieruchomość

ZOBACZ