Sententia ius facit inter partes

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje związane z egzekucją sądową oraz innymi zadaniami komornika sądowego.

Kancelaria Komornika Sądowego Ewy Marty Rusak w Otwocku powstała w 2015 r.

W naszej pracy wykorzystujemy następujące narzędzia i systemy:

Kod ID kancelarii w systemie EPU: 2247.